ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
203 🇻🇳 Youtube Views Embed/Nhúng Videos (RAV 0-12H+ 100K-1M/Ngày - NonDrop) ~ 3.71$ $3.71 1000 1000000000
204 Youtube Views Google Adword (Min 5K | 100K-300K/Ngày | R∞) ~ 3.08$ $3.08 5000 500000000
205 Youtube Views Google Adword (Min 2K | 20K-300K/Ngày | R∞) ~ 3.5$ $3.5 2000 500000000
206 Youtube Views Google Adword (Min 1K | 50K-150K/Ngày | R∞) ~ 4.48$ $4.48 1000 500000000
207 Youtube Views Google Adword (Min 500 | 100K-300K/Ngày | R∞) ~ 5.46$ $5.46 500 100000
208 Youtube Views Khám Phá/Discovery AdWords (Min 1000 | Monetizable | R∞] ~ 4.9$ $4.9 1000 500000000
209 Youtube Views Khám Phá/Discovery AdWords (Min 5000 | 10K-50K/Ngày | Monetizable | R∞] ~ 3.5$ $3.5 5000 500000000
210 Youtube Views [VIETNAM] [1M+ - R∞] [💎BEST ] ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⭐🔥💧 $3.99 500 5000000
211 Youtube - Vietnam Views [ 400K+/D - AR∞] ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⭐🔥💧 $2.45 1000 10000000
ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
184 Instagram Việt Nam | Follows (Theo Dõi) ~ 2K/Ngày (Max 15K) ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D $2.9025 100 100000
185 Instagram Việt Nam | Follows (Theo Dõi) ~ 3K/Ngày (Max 30K) ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D $3.0483 300 50000
186 Instagram Việt Nam | Likes (Lượt Thích/Thả tim) ~ 2K/Ngày (Max 10K) ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D $2.3193 100 50000
187 Instagram Việt Nam | Likes (Lượt Thích/Thả tim) ~ 3K/Ngày (Max 10K) ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D $2.0277 100 100000
ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
188 Facebook Followers Trang Cá Nhân (3K/Ngày - Max 200K - 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 Ngày) ~ 2,1$ $2.1028 100 200000
189 Facebook Followers Trang Cá Nhân (50K/Ngày - Max 200K - 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 Ngày) ~ 2,254$ $2.254 1000 200000
190 👍 Facebook Like Bài Viết/Ảnh (Max 100K - 12K/Ngày - NO REFILL) ~ 0.5782 $ $0.5782 100 1000000
191 👍 Facebook Like Bài Viết/Ảnh (Max 50K - 10K/Ngày - NO REFILL) ~ 0.9576 $ $0.9576 50 50000
192 👍 Facebook Like Bài Viết/Ảnh (Max 1K - 1K/Phút - NO REFILL) ~ 0.651 $ $0.651 50 2000
193 👍 Facebook Like Bài Viết/Ảnh (Max 100K - 10K/Ngày - REFILL 30 Ngày) ~ 1.0444 $ $1.0444 50 50000
194 Facebook Likes - Cảm xúc LOVE ❤ (Max 20K/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
195 Facebook Likes - Cảm xúc CARE (Max 20K/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
196 Facebook Likes - Cảm xúc HAHA 😄 (Max 20K/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
197 Facebook Likes - Cảm xúc WOW (Max 20K/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
198 Facebook Likes - Cảm Xúc SAD 🙁 (Max 20k/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
199 Facebook Likes - Cảm xúc ANGRY 😡 (Max 20K/Ngày - NO REFILL) - 0.525$ $0.525 100 20000
200 👍 Facebook Likes Bình Luận/Comments (2K/Ngày - Max 50k REFILL 30 Ngày) ~ 4.83$ $4.83 10 5000
201 Facebook Bình Luận/Comments Bài Viết | Live Video (100/Giờ - Max 100 - REFILL 30 Ngày) ~ 18.1916$ $18.1916 10 100
202 👥 Facebook Groups/Tham Gia Nhóm/Group (3K/Ngày - Max 3M - REFILL 30D) ~ 0.7$ $0.7 1000 3000000
213 🆕 Facebook Likes FanPage + Followers Theo Dõi [VIETNAM] [Max 10K - 1K/Ngày ] ~ 4.9$ $4.9 100 999999
ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
214 🇻🇳 TikTok Followers/Người Theo Dõi (4K/Ngày - Max 4K - REFILL 15 Ngày) ~ 2.625$ $2.625 100 20000
ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
215 YouTube Short Likes/Lượt Thích (Min 10 Likes | 50k-60k/Ngày 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30 Ngày) ~ 1.225$ $1.225 10 250000
216 YouTube Short Views/Lượt Xem (Min: 100 | 50k-60k/Ngày | Refill 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞) ~ 0.9975$ $0.9975 100 500000
217 YouTube Short Views + Bonus Likes (Min: 100 | 5k-10k/Ngày | Refill 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞) ~ 1.995$ $1.995 100 2000000
218 YouTube Short Views + Bonus Likes (Min: 100 | 10k-20k/Ngày | Refill 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞) ~ 3.0366$ $3.0366 100 1000000
ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
219 🔎 Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Google.com.vn [Target Từ Khóa] ~ 0.805$ $0.805 1000 1000000
220 🔎 Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Shopee.vn [Target Từ Khóa] ~ 0.805$ $0.805 1000 1000000
221 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Google.com.vn ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
222 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Quora ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
223 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Tumblr ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
224 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Pinterest.com ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
225 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Twitter ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
226 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Reddit ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
227 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ YouTube ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
228 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Facebook ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
229 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Instagram ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
230 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Blogspot.com ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
231 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Amazon.com ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
232 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ LinkedIn ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
233 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Bing.com ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
234 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Yahoo ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
235 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Twitch.tv ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
236 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Wikipedia ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
237 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Fiverr ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
238 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ VK.com ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
239 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Ebay.com ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
240 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Dkn.tv ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
241 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Vnexpress.net ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
242 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Vtv.vn ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
243 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Zing.vn ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
244 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Thethao247.vn ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
245 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ 24h.com.vn ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
246 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Kenh14.vn ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
247 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Shopee.vn ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
248 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Tiki.vn ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
249 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Dantri.com.vn ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
250 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Lazada.vn ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
251 ♛ Traffic Website Nguồn Việt Nam từ Baomoi.com ~ 0.6132$ $0.6132 500 1000000
ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
252 TikTok - Views ~ 100k-500k/days ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 ] $0.00378 100 9999999
253 TikTok - Save ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 3k-5k/days ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 ] $0.0525 100 20000
254 TikTok - Shares ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 1M/days ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝, 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 ] $0.175 100 10000
ID Tên Rate Per 1K Min Max Mô Tả Đơn Hàng
255 Facebook - Page 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 + 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀 ~ Any Type Page ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 50k/days ~ INSTANT $1.78845 500 500000
256 Facebook - Page 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 + 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀 ~ Any Type Page ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 1k-3k/days ~ 0-1hrs $1.78125 100 500000
257 Facebook - Page 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 + Followers ~ Any Type Page ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 100-2k/days ~ 𝐀𝐒𝐈𝐀𝗡 $1.76355 100 500000
258 Facebook - Page 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 + 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀 ~ Any Type Page ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 100k-500k/days ~ INSTANT $2.53125 100 100000000
259 Facebook - Page 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬/𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀 ~ Max 100k ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ 1k-10k/days ~ 𝐀𝐒𝐈𝐀𝗡 $7.36875 100 50000
260 Facebook - Page 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬/Followers ~ Max 100k ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 60D ~ 1k-2k/days ~ 𝐀𝐒𝐈𝐀𝗡 $4.125 100 500000
261 Facebook - 𝐋𝐢𝐤𝐞𝐬 + 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 ~ 500k ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 ~ 2k-5k/days ~ 𝐀𝐒𝐈𝐀𝗡 ~ [ 𝔅𝗲𝙨𝘁 - 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝, 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 ] $9.975 50 80000