Điều Khoản & Điều Kiện

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Việc sử dụng các dịch vụ do Maliaz cung cấp thiết lập một thỏa thuận với các điều khoản này.

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản Dịch vụ sau đây và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào đối với những người dùng chưa đọc các điều khoản dịch vụ bên dưới.

Bằng cách đặt hàng với Maliaz View, bạn tự động chấp nhận tất cả các điều khoản dịch vụ được liệt kê dưới đây cho dù bạn có đọc chúng hay không.

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ này mà không cần thông báo. Bạn phải đọc tất cả các điều khoản dịch vụ trước khi đặt mọi đơn hàng để đảm bảo bạn luôn cập nhật bất kỳ thay đổi nào hoặc bất kỳ thay đổi nào trong tương lai.


Bạn sẽ chỉ sử dụng Bảng điều khiển theo cách tuân theo tất cả các thỏa thuận được thực hiện với Google / Instagram / Facebook / Twitter / Youtube / trang mạng xã hội khác trên trang Điều khoản dịch vụ cá nhân của họ.

Giá dịch vụ của Maliaz có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Chính sách thanh toán / hoàn tiền vẫn có hiệu lực trong trường hợp tỷ giá thay đổi.

Maliaz Traffic & View không đảm bảo thời gian giao hàng cho bất kỳ dịch vụ nào.

Chúng tôi đưa ra ước tính tốt nhất của chúng tôi về thời điểm đơn hàng sẽ được giao.

Đây chỉ là ước tính và Maliaz sẽ không hoàn lại tiền cho các đơn hàng đang xử lý nếu bạn cảm thấy chúng mất quá nhiều thời gian.

Chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp chính xác những thông tin, đặc điểm list dịch vụ. Trong một số trường hợp, chúng tôi có quyền thay đổi loại dịch vụ nếu chúng tôi thấy cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng.


Maliaz lưu quyền chấm dứt tài khoản mà không cần thông báo nếu người dùng không có bất kỳ đơn đặt hàng / khoản tiền nạp nào trong hơn 3 tháng kể từ khi đăng ký.

Maliaz View sẽ thực hiện các hành động ngay lập tức chống lại Người gửi thư rác, Gian lận, Lạm dụng hoặc Tin tức giả mạo!

Chúng tôi có quyền từ chối đơn đặt hàng của bạn nếu liên quan đến lừa đảo, tin tức sai lệch, chính trị hoặc giả mạo.


TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Maliaz sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn hoặc doanh nghiệp của bạn có thể phải gánh chịu.